Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Hvert år i marts afholdes generalforsamling 

På grund af Covid-19 er generalforsamlingen udsat.

Der indkaldes til generalforsamling, når forholdene tillader det. 

Under links til venstre findes Bestyrelsens beretning for 2020

Under hovedmenu Regnskab findes:

2020 Årsrapport,

2021 Budget (forslag til generalforsamling 2021),

2021-2046 Investeringsplan (forslag til generalforsamling 2021)

Under hovedmenu Takstblad findes Takstblad for 2021