Vandværket har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 57.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

ORDINÆR  GENERALFORSAMLING for 2016

 Blev afholdt TORSDAG  DEN  23. MARTS  2017  KL.  19.30  I  EJBY  FORSAMLINGSHUS

Fusion med Grønhøj Vandværk Amba blev godkendt, se referat

Referat og bestyrelsens beretning fra generalforsamling,ses til venstre i menuen

2016 Årsrapport, Investeringsrapport og 2017 Budget findes under menupunkt Regnskab

Signeret Årsrapport 2016 kan tilsendes som email

Takstblad for 2017 findes under menupunkt Takstblad