Vandværket har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 57.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Hvert år i marts afholdes generalforsamling 

Indkaldelse sker ved annoncering i lokalavis samt sms -, e-mail service og på Facebook

 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

AFHOLDT TORSDAG D. 22. MARTS 2018 KL. 19:30 I EJBY FORSAMLINGSHUS

         

Takstblad for 2017-2018 findes under menupunkt Takstblad 

Vandværkets Vedtægt og Regulativ findes under menupunktet: Om vandværket