Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Hvert år i marts afholdes generalforsamling 

Ordinær generalforsamling er afholdt

TORSDAG DEN 31. MARTS KL. 19.00 I EJBY FORSAMLINGSHUS

Generalforsamlingen blev indledt ekstraordinært med et eksternt indlæg vedrørende central blødgøring af vand 

Under links til venstre foreligger:

2022 Generalforsamlingsreferat

Notat vedr. central blødgøring

Bestyrelsens beretning for 2021 

Under hovedmenu Regnskab findes:

2021 Årsrapport,

2022 Budget, 

2022-2047 Investeringsplan, 

Under hovedmenu Takstblad findes Takstblad for 2022