Vandværket har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 57.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Vandværkets Vedtægt og Regulativ findes under menupunktet

Om Vandværket 

 

KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING 2017

i forbindelse med fusionen mellem Grønhøj Vandværk og Ejby Strand Vandværk

Afholdt Tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 19.30 i Ejby Forsamlingshus

Med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af vedtægter

3. Budget og investeringsplan for det/de kommende år

4. Valg af formand og kasserer

a. Formand for 2 år. Bestyrelsen opstiller Preben W. Andersen

b. Kasserer for 1 år. Bestyrelsen opstiller Pia Malmquist

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

a. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Bestyrelsen opstiller Lasse Bigaard og Søren G. Klingemann

b. 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Bestyrelsen opstiller Boye Toft Hansen, Lars Dall og Holger H. Nielsen

c. Bestyrelsessuppleanter for 1 år. Bestyrelsen opstiller Peter Olsen og René Bouman

6. Valg af ekstern revisor

a. Bestyrelsen indstiller RIR Revision v. Hans Henrik Hansen, Holbæk for 1 år

7. Eventuelt