Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

VED DRIFTSFORSTYRRELSER

Kontakt vandværkspasser VVS-installatør Poul Christensen A/S,

Eric Leonhard, tlf. 22 68 39 04


VED SPØRGSMÅL VEDR. AFREGNING OG FORBRUG

Kontakt Vandværkernes EDB-service tlf. 75 39 32 55

Email post@vand-edb.dk   

 

VED ALMENE SPØRGSMÅL VEDR. VANDVÆRKET

Kontakt vandværket på tlf. 42 83 70 03

Email ejbysvv@gmail.com

 

VANDINSTALLATION

Ansøgning om tilslutning, udvidelse af bestående vandindlæg m.v. indsendes til selskabet.

Ejby Strand Vandværk a.m.b.a.

Knudsvej 13, Ejby

4070 Kirke Hyllinge

Mail: ejbysvv@gmail.com

Vandværket benytter følgende blanket vedr. installationstilladelse:

Dafolo-1357, der skal indsendes af en autoriseret VVS-installatør

Blanket forefindes som manuelt udfyldt blanket og som elektronisk udfyldt blanket