Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Ansøgning om tilslutning, udvidelse af bestående vandindlæg m.v. indsendes til selskabet.

Vandværket benytter følgende blanket vedr installationstilladelse:

Dafolo-1357-1, der skal indsendes af en autoriseret VVS-installatør