Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

MÅLERUDSKIFTNING:                                                                         Ejby, marts 2021

 Efter gældende bekendtgørelse om udskiftning af vandmålere, er de nuværende forbrugeraflæste vandmålere blevet udskiftet med fjernaflæste elektroniske vandmålere med lækageovervågning.

Tilbagestrømningssikring

Alle nye vandmålere er monteret med kontrollerbar kontraventil.

For at sikre, at der ikke sker tilbagestrømning af vand fra forbrugernes vandinstallation til vandværkets ledningsnet, er der lovkrav om montering af kontraventil hos den enkelte forbruger.

Lovkravet findes i bygningsreglementets afsnit 8.4.2.1 stk. 3 og 4.