Vandværket har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 57.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Resultat af vandprøver

På denne side finder du vandværkets resultat af de udtagne vandprøver.

Vandværket anvender akkrediteret vandprøvelaboratorium til kontrol af vandværkets vandkvalitet. Det betyder at prøvelaboratoriet er godkendt af de danske myndigheder til at forestå vandanalyserne og dette giver forbrugerne en meget høj grad af sikkerhed i forhold til resultaterne.

Vandets hårdhedsgrad er 17 dH

Vi har temmeligt hårdt vand i vores område. Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand. Det er derfor vigtigt, at du indstiller din opvaskemaskine og doserer din vaskemaskine korrekt.

dH       Karakteristik

0-4      Meget blødt

4-8      Blødt

8-12    Middelhårdt

12-18 Temmeligt hårdt

18-30  Hårdt 

Pas på vores drikkevand og drop sprøjtegifte

Ejby Strand Vandværk passer på vores drikkevand. Gør du?

I Danmark er vi meget heldige, for vi har let adgang til vand. Vi drejer bare på vandhanen, og så kommer der frisk og dejligt vand ud. Men der er én ting, som mange måske ikke tænker ret meget over, nemlig at vi bor lige oven på det grundvand, vi skal drikke. Vores drikkevand er baseret på grundvand, som er skabt af det vand, der falder ned fra oven, og kvaliteten er så god, at vandværkerne stort set blot filtrerer og ilter grundvandet, inden de sender det ud til dine vandhaner. Men kvaliteten af grundvandet hænger nøje sammen med det, vi foretager os på jordoverfladen. Og en af de helt store trusler mod grundvandet er rester af de sprøjtegifte, der bruges i private haver. Bare så du ved det, kan cirka én dråbe aktivt sprøjtegift, som når ned til grundvandet, gøre 10 millioner liter drikkevand ubrugeligt. Det svarer til omkring 100 familiers totale vandforbrug i et helt år. Så det er altså ikke småting, vi taler om.

Alt for mange haveejere sprøjter 

En rapport fra Miljøstyrelsen viser, at sprøjtegift er en del af hverdagen for hver anden danske haveejer, og vandværkerne finder ofte pesticidrester under byområder, tit i meget højere koncentrationer end ude under landbrugsarealerne. En af grundene er, at sprøjtegift under de såkaldt befæstede arealer, som for eksempel asfalt og fliser, ikke kan nedbrydes. En anden grund er, at alt for mange haveejere ikke har styr på brug og dosering af plantegifte, når der skal sprøjtes.

Færre skal bruge gift i haven 

Ejby Strand Vandværk spiller en aktiv rolle ved at være med til at sprede budskabet til vores forbrugere om, at de skal passe på vores drikkevand til gavn for miljøet og fremtidige generationer, Vil man for eksempel have gode råd til, hvordan man kan holde sin have uden at bruge gift, kan man hente en pixibog på link til venstre. Den er fyldt med gode tips og tricks, som skal få danskerne til at opgive brugen af kemiske stoffer i deres haver.

Du er velkommen til at kontakte vandværket for nærmere information.