Logo Uden Baggrund

Vandværket er forbrugerejet og har 721 forbrugere. Herfra udpumpes årligt ca. 55.000 m3 vand til forbrugerne

Følg os på Facebook, Ejby Strand Vandværk

OBS! Tirsdag d. 30. april vil der i en kort periode mellem kl. 09.00 og 11.00 være afbrydelse af vandforsyningen på følgende adresser
- Hele Bramsnæsvigvej
- Ejby Strandvej 23

Driftsstatus

Der er normal drift på vandværket

VED UFORVENTEDE DRIFTSFORSTYRRELSER... Kontakt vandværkspasser,

VVS-installatør Poul Christensen A/S, Eric Leonhard tlf. 22 68 39 04

Store mængder regn

I forbindelse med store regnmængder, kan din målerbrønd fyldes med vand.

Det kan have indvirkning på vandmåleren.

Drænlaget i bunden af målerbrønden kan være dækket med jord mv, som er løbet ind mellem dæksel og brønd, hvorfor drænlaget ikke virker.

Derfor er det vigtigt, at bunden i brønden renses op.

Med henvisning til vandværkets regulativ punkt 8.3.3 er det forbrugerens ansvar at vedligeholde målerbrønden inkl. sørge for, at brønden er fri for vand.

Frostskader

Undgå frostskader