Historie

Ejby Strand Vandværk blev etableret i 1967, og hed dengang Ejby Strand Østre Vandværk I/S.

1. januar 2014 fusioneredes med det daværende Ejby Strand Vandværk, som forsynede Hedegaardsvej og de fleste ejendomme på Olaf Kristiansensvej. Samtidig ændredes navnet til det nuværende mere mundrette Ejby Strand Vandværk a.m.b.a. 1. januar 2017 fusioneredes med Grønhøj Vandværk med Ejby Strand Vandværk a.m.b.a. som det fortsættende selskab.