Afregning og fakturering for vandforbrug

Vandafregning sker efter det forbrug, som registreres på den elektroniske vandmåler, der er installeret hos samtlige forbrugere. 

Husk at oplyse vandværket om folkeregisteradressen.

Aflæsning af vandmåler bliver foretaget elektronisk pr. 31. december. Der udsendes besked herom.

Afregning for vandforbrug det foregående år afregnes 1. april sammen med acconto opkrævning for 1. halvår.

Den 1. oktober afregnes acconto opkrævning for 2. halvår.

Har du spørgsmål til afregningen og fakturering bedes du kontakte Vandværkernes EDB-Service, tlf. 7539 3255