Kontrol af vandkvaliteten

Ejby Strand Vandværk a.m.b.a. samarbejder med autoriserede laboratorier, der løbende, og flere gange årligt, analyserer kvaliteten af drikkevandet.

Resultat af vandprøver

Vandets hårdhedsgrad er 19 dh, (temmeligt hårdt)

Nitratindhold i vores drikkevand er mindre end 2 mg/L

Klik på nedenstående link.

Der er ikke fundet PFAS i vores drikkevand

Forbrugerne kan med ro i sindet drikke vores vandværksvand. Vandanalyser viser, at der er ikke fundet PFAS stoffer i vores drikkevand.

Se information fra Sundhedsstyrelsen, dateret 1. august 2022

Link: https://www.sst.dk/da/Viden/PFAS

Vandets hårdhed

Vandets hårdhedsgrad er 18dH (temmeligt hårdt vand)

Vi har hårdt vand i vores område. Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand. Det er derfor vigtigt, at du indstiller din opvaskemaskine og doserer din vaskemaskine korrekt.

dH       Karakteristik

0-4      Meget blødt

4-8      Blødt

8-12    Middelhårdt

12-18  Temmeligt hårdt

18-30  Hårdt

Pas på vores drikkevand og drop sprøjtegifte

Ejby Strand Vandværk passer på vores drikkevand. Gør du?

 

I Danmark er vi meget heldige, for vi har let adgang til vand. Vi drejer bare på vandhanen, og så kommer der frisk og dejligt vand ud.

 

Men der er én ting, som mange måske ikke tænker ret meget over, nemlig at vi bor lige oven på det grundvand, vi skal drikke. Vores drikkevand er baseret på grundvand, som er skabt af det vand, der falder ned fra oven, og kvaliteten er så god, at vandværkerne stort set blot filtrerer og ilter grundvandet, inden de sender det ud til dine vandhaner. Men kvaliteten af grundvandet hænger nøje sammen med det, vi foretager os på jordoverfladen. Og en af de helt store trusler mod grundvandet er rester af de sprøjtegifte, der bruges i private haver.

 

Bare så du ved det, kan cirka én dråbe aktivt sprøjtegift, som når ned til grundvandet, gøre 10 millioner liter drikkevand ubrugeligt.