Vandværket har 579 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 46.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Ejby Strand Vandværk

Er beliggende i Lejre kommune

Bestyrelsen

Består af 7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt

 Tilmelding til Ejby Strand Vandværk SMS og e-mail service tjeneste. Klik her

 PAS PÅ VORES DRIKKEVAND OG DROP SPRØJTEGIFTE I HAVEN: Find PIXI-bog om have og sprøjtegifte under menupunktet Vandprøver  

 Der er normal drift på vandværket og vi udpumper ca. 156.000 liter vand i døgnet  

 Blanket til aflæsning af vandmåler findes under menupunkt Kontakt 

 VED DRIFTSFORSTYRRELSER...  Kontakt vandværkets smed på tlf. 40 14 58 57