Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Ejby Strand Vandværk

Er beliggende i Lejre kommune. Find yderligere information under ovenstående menupunkter

Bestyrelsen

Find yderligere information under "Kontakt"

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt

OBS! PÅ grund af ledningsarbejder på Gudrun Børresensvej vil der i perioder mellem kl. 10.00 og kl. 16.00 i dag onsdag d. 14. juli blive lukket for vandforsyningen på følgende adresser:
Hele Gudrun Børresensvej
Ejby Strandvej 31, 33, 37
Mvh Bestyrelsen

                                         - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

   Takstblad 2021 findes under menupunkt Takstblad.

    På grund af Covid-19 er generalforsamlingen udsat.

    Se yderligere under menupunkt Generalforsamling

    Der indkaldes til generalforsamling, når forholdene tillader det. 

                                          - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

   Vi anbefaler: TILMELDING til Ejby Strand Vandværk SMS og e-mail servicetjeneste. Klik her                               Eventuel AFMELDING foretages samme sted.

   Ønsker du at ÆNDRE i de allerede registrerede informationer, f.eks. en ny emailadresse, bedes du afmelde det eksisterende mobilnummer og tilmelde dig igen med de nye informationer.

    Følg os på Facebook, Ejby Strand Vandværk

                                          - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

    DER ER NORMAL DRIFT PÅ VANDVÆRKET. 

    VED DRIFTSFORSTYRRELSER... Kontakt vandværkspasser,

    VVS-installatør Poul Christensen A/S, Eric Leonhard tlf. 22 68 39 04

                                           - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 

   Vi foretager løbende fjernaflæsning af din vandmåler.

   Du vil se os køre rundt i området med en lille antenne på taget, eller se os gå rundt på vejene for at finde målerbrøndene. Vi informere dig, hvis vandmåleren fortæller os om en evt. lækage eller andre uregelmæssigheder.

   Har du spørgsmål: Kontakt os gerne på email ejbysvv@gmail.com

                                                - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

   Nyt Regulativ:  

I medfør af vandforsyningsloven erstattes det nuværende regulativ af et nyt pr. 1. februar 2021.

Se menupunkt Om vandværket 

                                           - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

   Undgå vandspild. HUSK at kontrollere din måler og din vandinstallation mindst en gang om måneden.

     Se de sidste vandanalyser på menupunktet RENT DRIKKEVAND

     Vandets hårdhedsgrad er 18dH (hårdt vand)

     - PAS PÅ VORES DRIKKEVAND OG DROP SPRØJTEGIFTE I HAVEN: Find PIXI-bog om have og sprøjtegifte under menupunkt RENT DRIKKEVAND.  

     - UNDGÅ FROSTSKADER på vandrørerne, se menupunktet RENT DRIKKEVAND.

     - Vedtægter og Regulativ findes under menupunkt OM VANDVÆRKET.