Vandværket har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 57.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Ejby Strand Vandværk

Er beliggende i Lejre kommune. Find yderligere information under ovenstående menupunkter

Bestyrelsen

Find yderligere information under "Kontakt"

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt

Vi anbefaler: TILMELDING til Ejby Strand Vandværk SMS og e-mail servicetjeneste.  Klik her

Følg os på Facebook, Ejby Strand Vandværk

Der er normal drift på vandværket. 

VED DRIFTSFORSTYRRELSER... Kontakt vandværkets smed på tlf. 40 14 58 57

- Sådan undgår du frostskader på vandrørerne, se menupunktet RENT DRIKKEVAND.

- Der er ikke konstateret 1,2,4-Triazol eller Chloridazon eller nedbrydningsstofferne Despheny-chloridazon eller Methyl-desphenyl-chloridazon i det udpumpede vand. Se de sidste vandanalyser på menupunktet RENT DRIKKEVAND

- PAS PÅ VORES DRIKKEVAND OG DROP SPRØJTEGIFTE I HAVEN: Find PIXI-bog om have og sprøjtegifte under menupunkt RENT DRIKKEVAND.  

- Vedtægter og Regulativ er opdateret. Se menupunkt OM VANDVÆRKET.

- Blanket til aflæsning af vandmåler findes under menupunkt KONTAKT.