Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Ejby Strand Vandværk

Er beliggende i Lejre kommune. Find yderligere information under ovenstående menupunkter

Bestyrelsen

Find yderligere information under "Kontakt"

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt

                                       - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

I forbindelse med store regnmængder, kan din målerbrønd fyldes med vand. Det kan have indvirkning på vandmåleren.

Drænlaget i bunden af målerbrønden kan være dækket med jord mv, som er løbet ind mellem dæksel og brønd, hvorfor drænlaget ikke virker.

Derfor er det vigtigt, at bunden i brønden renses op.

Med henvisning til vandværkets regulativ punkt 8.3.3 er det forbrugerens ansvar at vedligeholde målerbrønden inkl. sørge for, at brønden er fri for vand.

                                         - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 

Som områdets store drikkevandsleverandør kan vi meddele, at der i 2022 er udpumpet 54 millioner liter rent og PFAS frit drikkevand til omkring 1.350 borgere i Ejby.

 Den effektive fokus på drift og vedligeholdelse af ledningsnettet har betydet, at tabet i ledningsnet er under 5% og at vi leverer et stort glas vand til under 4 øre for en halv liter.

                                          - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

BROWN-OUT 

I tilfælde af nationale planlagte afbrydelser af strømforsyningen (brownout) i vores område, i en periode af måske to timer, vil det også ramme vandforsyningen.

Skulle vandværket modtage et sådant varsel, vil det blive meddelt her på siden og en SMS vil blive udsendt. Vandforsyningen kan være afbrudt i en lidt længere periode, afhængig af hvor lang tid det vil tage at starte vandværket op igen.                                     

                                          - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 

Vi anbefaler: TILMELDING til Ejby Strand Vandværk SMS og e-mail servicetjeneste. Klik her                               Eventuel AFMELDING foretages samme sted.

    Følg os på Facebook, Ejby Strand Vandværk

                                          - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

    DER ER NORMAL DRIFT PÅ VANDVÆRKET. 

    VED DRIFTSFORSTYRRELSER... Kontakt vandværkspasser,

    VVS-installatør Poul Christensen A/S, Eric Leonhard tlf. 22 68 39 04

                                           - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 

Undgå FROSTSKADER, se under Rent drikkevand.   

Undgå VANDSPILD og HUSK at kontrollere din måler og din vandinstallation mindst en gang om måneden.

     Vandets hårdhedsgrad er 18dH (temmeligt hårdt vand)

                                           - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 

Forbrugerne kan med ro i sindet drikke vores vandværksvand. Vandanalyser viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser eller PFOS stoffer i vores drikkevand.