Vandværket har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 57.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Ejby Strand Vandværk

Er beliggende i Lejre kommune

Bestyrelsen

Består af 7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt

LÆKAGEN er stadig ikke fundet! Lukkeskema opdateret

OBS! Et alvorligt brud på vandledningen på Margrethevej er desværre vanskeligt at lokalisere.  Det betyder, at der er lukket for vandet efter følgende skema d. 20. og 21. marts:

Åbnet her til aften mellem kl. 17.00 - 20.00

Lukket mellem kl. 20.00 - 05.00

21.03. Åbnet mellem kl. 05.00 - 09.00

Lukket periodevis d. 21. marts mellem kl. 09.00 - 16.00 på følgende veje:

Bittensvej 1-9 og 2-8, Claus Henrisvej 1-9 og 2-8, Margrethevej 6-24 og 7-35, Lorentzensvej 9, Præstholmvej 1-7 og 2A-10, Søstersvej 1-9 og 2-8

Vh Bestyrelsen

Generalforsamling 2018 afholdes 22. marts 2018, se under Generalforsamling

Vi anbefaler: TILMELDING til Ejby Strand Vandværk SMS og e-mail servicetjeneste.  Klik her

Følg os på Facebook, Ejby Strand Vandværk

Der er normal drift på vandværket.

VED DRIFTSFORSTYRRELSER... Kontakt vandværkets smed på tlf. 40 14 58 57

- Sådan undgår du frostskader på vandrørerne, se menupunktet RENT DRIKKEVAND.

- Der er ikke konstateret Chloridazon eller nedbrydningsstofferne Despheny-chloridazon eller Methyl-desphenyl-chloridazon i det udpumpede vand. Se de sidste vandanalyser på menupunktet RENT DRIKKEVAND

- PAS PÅ VORES DRIKKEVAND OG DROP SPRØJTEGIFTE I HAVEN: Find PIXI-bog om have og sprøjtegifte under menupunkt RENT DRIKKEVAND.  

- Vedtægter og Regulativ er opdateret. Se menupunkt OM VANDVÆRKET.

- Blanket til aflæsning af vandmåler findes under menupunkt KONTAKT.