Vandværket har 579 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 46.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Ejby Strand Vandværk

Er beliggende i Lejre kommune

Bestyrelsen

Består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt

Der er normal drift på vandværket

VED DRIFTSFORSTYRRELSER...
Kontakt vandværkets smed på tlf. 40 14 58 57