Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Ejby Strand Vandværk

Er beliggende i Lejre kommune. Find yderligere information under ovenstående menupunkter

Bestyrelsen

Find yderligere information under "Kontakt"

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt

OBS! På grund af ledningsarbejder på Lorentzensvej vil der i perioder mellem kl. 09.00 og 12.00 på ONSDAG d. 14. april blive lukket for vandforsyningen på følgende adresser:
Lorentzensvej 1-7 og 2-4

På grund af Covid-19 er generalforsamlingen udsat. Se yderligere under menupunkt Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling, når forholdene tillader det. 

                                          - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

Vi foretager løbende fjernaflæsning af din nye vandmåler.

Du vil se os køre rundt i området med en lille antenne på taget, eller se os gå rundt på vejene for at finde målerbrøndene. Vi informere dig, hvis vandmåleren fortæller os om en evt. lækage eller andre uregelmæssigheder.

Det anbefales, at du jævnligt aflæser vandmåleren for at følge forbruget.

Har du spørgsmål: Kontakt os gerne på email ejbysvv@gmail.com

 

                                           - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 

Nyt Regulativ:  I medfør af vandforsyningsloven erstattes det nuværende regulativ af et nyt pr. 1. februar 2021.

Se menupunkt Om vandværket 

                                           - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

Display for måleraflæsning:  Vil du gerne følge dit vandforbrug og er vandmåleren vanskelig tilgængelig, tilbydes et forbrugerdisplay for måleraflæsning. Displayet koster 1.350 kr. inkl. moms og kan bestilles ved at sende en email til ejbysvv@gmail.com med oplysning om navn, adresse og evt. målernummer.

                                          - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

    Vi anbefaler: TILMELDING til Ejby Strand Vandværk SMS og e-mail servicetjeneste. Klik her                           Eventuel AFMELDING foretages samme sted.

   Ønsker du at ÆNDRE i de allerede registrerede informationer, f.eks. en ny emailadresse, bedes du afmelde det eksisterende mobilnummer og tilmelde dig igen med de nye informationer.

    Følg os på Facebook, Ejby Strand Vandværk

                                          - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - -

    DER ER NORMAL DRIFT PÅ VANDVÆRKET. 

    VED DRIFTSFORSTYRRELSER... Kontakt vandværkspasser,

VVS-installatør Poul Christensen A/S, Eric Leonhard tlf. 22 68 39 04

                                           - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 

    Undgå vandspild. HUSK at kontrollere din måler og din vandinstallation mindst en gang om måneden.

     Se de sidste vandanalyser på menupunktet RENT DRIKKEVAND

     Vandets hårdhedsgrad er 18dH (hårdt vand)

     - PAS PÅ VORES DRIKKEVAND OG DROP SPRØJTEGIFTE I HAVEN: Find PIXI-bog om have og sprøjtegifte under menupunkt RENT DRIKKEVAND.  

     - UNDGÅ FROSTSKADER på vandrørerne, se menupunktet RENT DRIKKEVAND.

     - Vedtægter og Regulativ findes under menupunkt OM VANDVÆRKET.