Vandværket har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 57.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Ejby Strand Vandværk

Er beliggende i Lejre kommune

Bestyrelsen

Består af 7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Vandværket

Ved ledningsbrud kontakt venligst vandværket hurtigst muligt

TILMELDING til Ejby Strand Vandværk SMS og e-mail servicetjeneste. Klik her

På grund af ledningsreparation vil der for forbrugere på ASKEVEJ blive lukket for vandforsyningen               Tirsdag d. 22. august 2017 i en periode mellem kl. 08.30 - 15.00

VED DRIFTSFORSTYRRELSER... Kontakt vandværkets smed på tlf. 40 14 58 57

PAS PÅ VORES DRIKKEVAND OG DROP SPRØJTEGIFTE I HAVEN: Find PIXI-bog om have og sprøjtegifte under menupunkt VANDPRØVER  

Takstblad, Vedtægter og Regulativ er opdateret. Se menupunkt OM VANDVÆRKET

Blanket til aflæsning af vandmåler findes under menupunkt KONTAKT