Vandværket har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 57.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Velkommen til Ejby Strand vandværk

På denne side kan du finde oplysninger om bestyrelse, generalforsamlinger, SMS service og vandværkets regnskaber.

Du kan også finde vandværkets vedtægter, regulativet og vandværkets beredskabsplan.

Har du brug for at følge vandværkets regnskaber eller blot at kende priserne i vandværkets takstblad, ja så findes disse også på hjemmesiden.

Ejby Strand Vandværk CVR-nr. 35423346

Bankforbindelse Spar Nord, Reg. nr. 9040 Konto 6500 040139

Vandværket er etableret i 1967 og der er i dag 720 aftagere. Vandværket har med 2 boringer en sikker, jævn og konstant vandtilførsel. Der udpumpes ca. 57.000 m3 om året

Tag en tår vand, det koster kun ca. 3 øre for en ½ liter. 

God fornøjelse