Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Velkommen til Ejby Strand Vandværk

På denne side findes oplysninger om

  • SMS service
  • Vedtægter og Regulativ
  • Beredskabsplan
  • Ledningsplan
  • Persondataforordning

Har du brug for at følge vandværkets regnskaber eller at finde priserne i vandværkets takstblad, findes disse også på hjemmesiden.

 

Ejby Strand Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 35423346 

Vandværket er forbrugerejet. Bestyrelsen ses under menupunkt Kontakt.

Bankforbindelse Nordea, 

Vandværket er etableret i 1967 og forsyner p.t. 722 boliger, institutioner og virksomheder med rent drikkevand.

Vandværket har med 2 boringer en sikker, jævn og konstant vandtilførsel fra 2 stk. 54 meter dybe boringer og der udpumpes ca. 60.000 m3 om året.

Tag en tår vand, det koster kun ca. 4 øre for en ½ liter. 

Automatisk styring, SRO

Ejby Strand Vandværk a.m.b.a. er året rundt automatisk styret og overvåget. Et SRO-anlæg (SRO står for Styring, Regulering og Overvågning) opsamler data fra vandværkets pumper og rentvandsbeholder, og ud fra disse data beregner en computer vandbehov og pumperegulering. Det er også computeren, der sørger for at udsende en alarm, hvis der er noget galt.

Kontrol af vandkvaliteten

Ejby Strand Vandværk A.m.b.a. samarbejder med autoriserede laboratorier, der løbende, og flere gange årligt, analyserer kvaliteten af drikkevandet.
Se analyseresultaterne under fanebladet Rent drikkevand