Vandværket har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 57.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Vandværkets takstblad

Ejby Strand Vandværk CVR-nr. 35423346

Bankforbindelsen er Spar Nord, Reg.nr. 9040 Kontonr. 6500 040139

I link til venstre finder du vandværkets takstblad for 2017. I dette takstblade har du mulighed for at se hvad du skal betale for at blive tilsluttet Ejby Strand vandværk.

Ligeledes finder du hvad vandet ved Ejby Strand vandværk koster. Du finder også rykkergebyr, samt genåbningsgebyr ved manglende betaling.

Tag en tår vand, det koster kun ca. 3 øre for ½ liter.

Det bruger vi vandet til

I følge Danva bruges vandet i hjemmet på følgende måde:

  • Bad og personlig hygiejne: 36%
  • Toiletskyl: 27%
  • Tøjvask: 13%
  • Opvask og rengøring: 10%
  • Mad og drikke: 7%
  • Øvrigt: 7%

Så meget vand bruger en typisk familie i gennemsnit

I 2015 var det normale vandforbrug for en dansker i gennemsnit 38,8 m3 vand. Det svarer til 106 liter vand pr. dag.

I følge Danva bruger danskerne mest vand i hjemmet på bad og personlig hygiegne

Gældende for 2017:

En familie på 2 voksne og 3 børn bruger ca. 170 m3 vand om året. Med en pris for vandet på 2.794 kr og den kommunale spildevandsafgift på 7.768 kr.  får du en årlig vandregning på ca. 10.562 kr. Det giver en samlet vandpris på 62,13 kr.

En enlig bruger ca. 50 m3 vand om året. Med en pris for vandet på 881 kr  og den kommunale spildevandsafgift på 2.792 kr. får du en årlig vandregning på ca. 3.673 kr. Det giver en samlet vandpris på 73,16 kr. .

Normalt er vandforbruget lavere pr. person i en husstand med flere personer end hos en person, der bor alene. Det skyldes fx, at en husstand er bedre til at fylde vaskemaskinen, og at det kræver den samme mængde vand at vaske en gryde op, uanset hvor mange der har brugt den.

Derudover bliver kubikmeterprisen på vand også relativt lavere, jo mere vand du bruger. Det skyldes, at du betaler et fast bidrag til drikkevand og et fast bidrag til spildevand. Bidraget er det samme, uanset om du bruger 100 m3 eller 1000 m3 vand.

Vandforbruget er fra 2011-2015 godt og vel uændret, men vi er dog langt under de ca. 174 liter pr. dag, som var gennemsnittet i 1989.