Vandværket har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 57.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Vandværkets takstblad

Ejby Strand Vandværk CVR-nr. 35423346

Bankforbindelsen er Spar Nord, Reg.nr. 9040 Kontonr. 6500 040139

I link til venstre finder du vandværkets takstblad for 2017 og 2018. I dette takstblad har du mulighed for at se hvad du skal betale for at blive tilsluttet Ejby Strand vandværk.

Ligeledes finder du hvad vandet ved Ejby Strand vandværk koster. Du finder også rykkergebyr, samt genåbningsgebyr ved manglende betaling eller manglende vandmåler aflæsning.

Tag en tår vand, det koster kun ca. 3 øre for ½ liter.

Afregning for vandforbrug

Vandafregning sker efter det forbrug, som registreres på den vandmåler, der er installeret hos samtlige forbrugere. Sørg venligst for, at låget på vandmåleren er lukket. Det mindsker risikoen for kondens på glasset.

Aflæsning af vandmåler skal foretages ultimo december. Der udsendes besked herom.

Afregning fir vandforbrug det foregående år afregnes 1. april sammen med acconto opkrævning for 1. halvår. Den 1. oktober afregnes aconto opkrævning for 2. halvår..