Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Vandværkets takstblad

I link til venstre findes vandværkets takstblad for 2023.

I dette takstblad vises hvad der skal betales for at blive tilsluttet Ejby Strand Vandværk.

Ligeledes findes hvad vandet fra Ejby Strand Vandværk koster, samt rykkergebyr og genåbningsgebyr ved manglende betaling.

Tag en tår vand, det koster kun ca. 4 øre for ½ liter rent drikkevand.

Afregning for vandforbrug

Vandafregning sker efter det forbrug, som registreres på den elektroniske vandmåler, der er installeret hos samtlige forbrugere. 

Husk at oplyse vandværket om folkeregisteradressen.

Aflæsning af vandmåler bliver foretaget elektronisk pr. 31. december. Der udsendes besked herom.

Afregning for vandforbrug det foregående år afregnes 1. april sammen med acconto opkrævning for 1. halvår. Den 1. oktober afregnes acconto opkrævning for 2. halvår.