Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Vandværkets takstblad

Ejby Strand Vandværk CVR-nr. 35423346

Vandværket er forbrugerejet.

I link til venstre finder du vandværkets takstblad for 2019. I dette takstblad har du mulighed for at se hvad du skal betale for at blive tilsluttet Ejby Strand Vandværk.

Ligeledes finder du hvad vandet fra Ejby Strand Vandværk koster. Du finder også rykkergebyr, samt genåbningsgebyr ved manglende betaling eller manglende vandmåler aflæsning.

Tag en tår vand, det koster kun ca. 3 øre for ½ liter.

Afregning for vandforbrug

Vandafregning sker efter det forbrug, som registreres på den vandmåler, der er installeret hos samtlige forbrugere. 

Husk at oplyse vandværket om folkeregisteradressen.

Aflæsning af vandmåler bliver foretages elektronisk pr. 31. december. Der udsendes besked herom.

Afregning for vandforbrug det foregående år afregnes 1. april sammen med acconto opkrævning for 1. halvår. Den 1. oktober afregnes acconto opkrævning for 2. halvår.