Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Vandværkets regnskaber

 Vandværket er forbrugerejet. Bestyrelsen ses under menupunkt Kontakt 

 Ejby Strand Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 35423346 

 På denne side findes årsrapport (regnskab), budget og investeringsplan.

 Tag en tår vand, mens du kigger materialet igennem, det koster kun ca. 4 øre for en ½ liter rent drikkevand