Vandværket har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 57.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Vandværkets regnskaber

Her finder du regnskab (årsrapport), budget og investeringsplan.

Tag en tår vand, det koster kun ca. 3 øre for en ½ liter