Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

   Resultat af vandprøver

På denne side findes resultatet af de udtagne vandprøver.

Tag en tår vand, mens du læser materialet igennem, det koster kun ca. 4 øre for en ½ liter

Vandværket anvender akkrediteret vandprøvelaboratorium til kontrol af vandværkets vandkvalitet. Det betyder at prøvelaboratoriet er godkendt af de danske myndigheder til at forestå vandanalyserne og dette giver forbrugerne en meget høj grad af sikkerhed i forhold til resultaterne.

   Der er ikke fundet pesticider i vores drikkevand

Der er ikke konstateret Chlorothalonil-amidsulfonsyre eller 1,2,4-Triazol eller Chloridazon eller nedbrydningsstofferne Despheny-chloridazon eller Methyl-desphenyl-chloridazon i det udpumpede vand.

   Vandets hårdhedsgrad er 17dH (temmeligt hårdt vand)

Vi har hårdt vand i vores område. Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand. Det er derfor vigtigt, at du indstiller din opvaskemaskine og doserer din vaskemaskine korrekt.

dH       Karakteristik

0-4      Meget blødt

4-8      Blødt

8-12    Middelhårdt

12-18 Temmeligt hårdt

18-30  Hårdt   

   Vandtrykket

Vi udpumper ca. 60.000m3 vand om året til 720 forbrugere fra 2 stk. 54 meter dybe boringer. Vandtrykket udpumpes med 3,5 bar i perioden kl. 05:00 til 23:00. Om natten nedsætter vi vandtrykket til 2,7 bar. 

   Display for måleraflæsning  

Vil du gerne følge dit vandforbrug og er vandmåleren vanskelig tilgængelig, tilbydes et forbrugerdisplay for måleraflæsning. Displayet koster 1.350 kr. inkl. moms og kan bestilles ved at sende en email til ejbysvv@gmail.com med oplysning om navn, adresse og evt. målernummer.

   Det bruger vi vandet til

I følge Danva bruges vandet i hjemmet på følgende måde:

  • Bad og personlig hygiejne: 36%
  • Toiletskyl: 27%
  • Tøjvask: 13%
  • Opvask og rengøring: 10%
  • Mad og drikke: 7%
  • Øvrigt: 7%

   Så meget vand bruger en typisk familie i gennemsnit

I 2020 var det normale årlige vandforbrug for en dansker i gennemsnit 35 m3 vand. Det svarer til lidt over 100 liter vand pr. dag.

I Ejby Strand vandværks område har vi 720 forbrugeradresser der tilsammen bruger ca. 62.000 m3, hvilket svarer til at hver familie i gennemsnit bruger 86 m3 om året. 

Gældende for 2021:

Eks. 1 En familie på 2 voksne og 3 børn bruger ca. 170 m3 vand om året.

Til vandværket betales 2.062 kr. for vandet, hertil i moms og statsafgift 1.865 kr.

Den kommunale spildevandsafgift og kloakbidrag til FORS er 9.641 kr.  

Det giver en årlig regning på ca. 13.568 kr. og en samlet vandpris på 79,81 kr. pr. m3.

Eks 2. En enlig bruger ca. 50 m3 vand om året.

Til vandværket betales 1.312 kr. for vandet, hertil i moms og statsafgift 725 kr.

Den kommunale spildevandsafgift og kloakbidrag til FORS er 3.389 kr.  

Det giver en årlig regning på ca. 5.426 kr. og en samlet vandpris på 108,52 kr. pr. m3.

Normalt er vandforbruget lavere pr. person i en husstand med flere personer end hos en person, der bor alene. Det skyldes fx, at en husstand er bedre til at fylde vaskemaskinen, og at det kræver den samme mængde vand at vaske en gryde op, uanset hvor mange der har brugt den.

Derudover bliver kubikmeterprisen på vand også relativt lavere, jo mere vand du bruger. Det skyldes, at du betaler et fast bidrag til drikkevand og et fast bidrag til spildevand. Bidraget er det samme, uanset om du bruger 100 m3 eller 1000 m3 vand.

Vandforbruget er fra 2012-2019 godt og vel uændret, men vi er dog langt under de ca. 174 liter pr. dag, som var gennemsnittet i 1989.

 

   Pas på vores drikkevand og drop sprøjtegifte

Ejby Strand Vandværk passer på vores drikkevand. Gør du?

I Danmark er vi meget heldige, for vi har let adgang til vand. Vi drejer bare på vandhanen, og så kommer der frisk og dejligt vand ud.

Men der er én ting, som mange måske ikke tænker ret meget over, nemlig at vi bor lige oven på det grundvand, vi skal drikke. Vores drikkevand er baseret på grundvand, som er skabt af det vand, der falder ned fra oven, og kvaliteten er så god, at vandværkerne stort set blot filtrerer og ilter grundvandet, inden de sender det ud til dine vandhaner. Men kvaliteten af grundvandet hænger nøje sammen med det, vi foretager os på jordoverfladen. Og en af de helt store trusler mod grundvandet er rester af de sprøjtegifte, der bruges i private haver.

Bare så du ved det, kan cirka én dråbe aktivt sprøjtegift, som når ned til grundvandet, gøre 10 millioner liter drikkevand ubrugeligt. Det svarer til omkring 100 familiers totale vandforbrug i et helt år. Så det er altså ikke småting, vi taler om.

   Alt for mange haveejere sprøjter 

En rapport fra Miljøstyrelsen viser, at sprøjtegift er en del af hverdagen for hver anden danske haveejer, og vandværkerne finder ofte pesticidrester under byområder, tit i meget højere koncentrationer end ude under landbrugsarealerne.

En af grundene er, at sprøjtegift under de såkaldt befæstede arealer, som for eksempel asfalt og fliser, ikke kan nedbrydes. En anden grund er, at alt for mange haveejere ikke har styr på brug og dosering af plantegifte, når der skal sprøjtes.

   Færre skal bruge gift i haven 

Ejby Strand Vandværk spiller en aktiv rolle ved at være med til at sprede budskabet til vores forbrugere om, at de skal passe på vores drikkevand til gavn for miljøet og fremtidige generationer,

Vil man for eksempel have gode råd til, hvordan man kan holde sin have uden at bruge gift, kan man hente en pixibog på link til venstre. Den er fyldt med gode tips og tricks, som skal få danskerne til at opgive brugen af kemiske stoffer i deres haver.

Du er velkommen til at kontakte vandværket for nærmere information.